Komvuxarbete högskoleförberedande

För högskoleförberedande program. Kurskod: KVARNT (studieområde naturvetenskap/teknik), KVARSH (studieområde samhällsvetenskap/humaniora), 100 poäng

Kursens innehåll

Komvuxarbetet på de högskoleförberedande programmen ska visa att eleven är förberedd för universitets- och högskolestudier. Därför är det lämpligt att genomföra det i slutet av utbildningen. Kursen bygger på att eleven har förmågan att söka efter, granska samt jämföra olika typer av källor.
Om eleven inte har dessa förutsättningar rekommenderas starkt att eleven dessutom deltar på två lektioner i veckan i orienteringskursen i vetenskapligt skrivande.

Studieform/ upplägg

Det pedagogiska upplägget bygger på att handledare kan följa elevens process från början till slut. Därför påbörjas alltid ett nytt komvuxarbete vid kursstart, även om det finns ett tidigare påbörjat arbete.

Det pedagogiska upplägget centrerar kring att elever deltar aktivt på lektioner och gör läxor.

Komvuxarbetet har 6 lektioner + 1 opponering. Loggbok förs av eleven. Föreläsningar, arbetspass och träff med handledare ingår. Träffarna är på onsdagar klockan 9.30-10.30. Handledning erbjuds dagtid utifrån elevens individuella förutsättningar.

Kursen går på 20 veckor. Kursen startar två gånger per år, i januari och augusti. 

Examinationer (obligatoriska)

Slutinlämning och opponering.
En förutsättning för handledarens bedömning är att hen kan följa elevens process från början till slut.

Förkunskaper

Kursen bygger vidare på fördjupningsämnen för respektive gymnasieprogram. Därutöver svenska 3 eller motsvarande.

Övrigt

Kontaktperson i första hand är huvudsamordnare: Ylva Johansson

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.