Ledarskap och organisation

Kurskod:LEDLED0, 100 poäng

Kursens innehåll

I kursen Ledarskap och organisation får du möjlighet att lära du dig följande:

 • Begrepp, teorier samt modeller om hur vi fungerar som individer och i grupp.
 • Olika typer av ledarskap och hur dessa fungerar på olika nivåer i en organisation.
 • Motivationsskapande faktorer inom en organisation.
 • Organisationsformer samt olika organisationskulturer.

Studieform/upplägg

Teoretiska, lektionsbaserade genomgångar varvas parallellt med praktiska övningar. Dessa övningar är direkt kopplade till de olika teoriavsnitt som behandlas och har till syfte att kursdeltagaren ska få möjlighet att öva på en situation som kunde varit hämtad från en verksamhet/ organisation.

Examinationer

Skriftliga veckovisa inlämningar samt muntliga gruppdiskussioner.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.