Entreprenörskap

Kurskod: ENTENTR0, 100 poäng

Kursens innehåll

Kursen tar upp

 • Entreprenörskapets betydelse för oss som individer, för företag samt hela samhället.
 • Hur man skapar och utvecklar affärsidéer samt också skyddar dem.
 • Hur man skapar och genomför projekt med tillhörande presentationsteknik.
 • Finansieringsformer av projekt samt tillämpad marknadsföring för det samma.

Studieform/upplägg

Kursens sker i huvudsak genom lektionsbunden undervisning samt handledning.

Du kommer att skapa en egen affärsidé och utveckla den genom kursens gång projektbaserat.

Muntliga, teoretiska genomgångar varvas med övningar samt ditt pågående projekt.

Målet är ett skriftlig projekt som innehåller alla kursens olika delar utifrån din affärsidé.

Examinationer

Skriftlig slutrapport som även ska kunna presenteras muntligt för lärare samt övriga kursdeltagare.

Under projektets gång krävs delinlämning veckovis.

Övrigt

Kursen lämpar sig för dig som nu eller i framtiden kan tänka dig att starta en verksamhet, men också för dig som vill lära dig hur man driver projekt av olika slag.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.