Information och kommunikation 2

Kurskod: INFINF02, 100 poäng

Kursens innehåll

I information och kommunikation 2 får du fördjupade kunskaper om vad verbal och ickeverbal kommunikation handlar om. Du får även fördjupande kunskaper om ordbehandling, kalkylering och presentationsteknik. I kursen får du även lära dig grundläggande databashantering samt skapa egna webbsidor. 

Studieform/ upplägg

Information och kommunikation 2 är en distanskurs utan fysiska träffar. Möjlighet till handledning finns via skolans lärplattform. Kursens längd är 20 veckor. Om du vill läsa kursen på färre veckor så kontakta studie- och yrkesvägledare. Kurslärare rekommenderar att kursen läggs på 20 veckor. 

Examinationer (obligatoriska)

Skriftliga, praktiska samt muntliga uppgifter. 

Förkunskaper

Information och kommunikation 1

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.