Information och kommunikation 2

Information och kommunikation 2 är kursen som ger dig fördjupade kunskaper i ämnet.

Information och kommunikation2 (INFINF02)

Kursens innehåll

I information och kommunikation 2 får du fördjupade kunskaper om vad verbal och ickeverbal kommunikation handlar om. Du får även fördjupande kunskaper om ordbehandling, kalkylering och presentationsteknik. I kursen får du även lära dig grundläggande databashantering samt skapa egna webbsidor. 

Studieform/ upplägg

Information och kommunikation 2 är en distanskurs utan fysiska träffar. Möjlighet till handledning finns via skolans lärplattform. Kursen kan läggas på 10, 15, eller 20 veckor. Kurslärare rekommenderar att kursen läggs på 20 veckor. 

Examinationer (obligatoriska)

Skriftliga, praktiska samt muntliga uppgifter. 

Förkunskaper

Information och kommunikation 1

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.