Svenska

Kurskod: GRNSVE2

Undervisningen i kursen syftar till att du utvecklar kunskaper i och om svenska språket.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.