Svenska som andraspråk

Kurskod:GRNSVA2, 700 poäng

Kursens innehåll

På denna kurs utvecklar du dina kunskaper i och om det svenska språket.

 • Du utvecklar ditt tal- och skriftspråk.
 • Du tränar på att anpassa ditt språk efter olika syften och situationer.
 • Du lär dig skriva i olika genrer och bearbeta texter.
 • Du får läsa olika typer av texter.
 • Du lär dig svensk grammatik och får träna på att använda dina grammatiska kunskaper.
 • Du tränar på att vara källkritisk.

Studieform/upplägg

 • Studietakt
  • Halvtid: Du studerar kursen på 50 %. Ett riktmärke för varje delkurs är därför 20 veckor. Du måste studera minst 20 timmar/vecka: 6 timmar lektion och 14 timmar självstudier.
  • Heltid: Du studerar kursen på 100 %. Ett riktmärke för varje delkurs är därför 10 veckor. Du måste studera minst 40 timmar/vecka: 12 timmar lektion och 28 timmar självstudier.
  • Kvällskurs: Du studerar kursen på 25 %. Ett riktmärke för varje delkurs är därför 40 veckor. Du måste studera minst 10 timmar/vecka: 3 timmar lektion och 7 timmar självstudier. Det finns lektioner en kväll i veckan (kl. 16.30–19.45).

Du kommer att använda Google Classroom som en del av dina studier. På Google Classroom sker alla digitala inlämningar.

Examinationer

Under kursen kommer du att examineras på olika färdigheter, såsom läsa, skriva samt muntlig presentation och diskussion. För att kunna visa dina färdigheter är närvaro under lektionerna viktigt.

Svenska som andraspråk på grundläggande nivå har fyra delkurser. Betyget sätts på hela delkursen, dvs. utifrån alla uppgifter (inlämningar, redovisningar och övningar i klassrum, såväl muntliga som skriftliga) samt prov. Både muntliga och skriftliga prestationer bedöms kontinuerligt.

Förkunskaper

Förkunskapskrav till grundläggande är betyg från SFI (kurs D), eller motsvarande kunskaper, som visas i intagningsprovet.

Övrigt

Betyg som ges på kursen är betyg F–A.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.