Svenska som andraspråk

Kurskod:GRNSVA2

I den här kursen utvecklar du din förmåga att kommunicera på svenska både skriftligt och muntligt i olika situationer och för skilda syften. Du utvecklar även kunskaper om livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där svenska används. Du lär dig olika strategier för att stödja kommunikationen och för att lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till. Du interagerar i tal och skrift samt producerar talat språk och olika texter, på egen hand och tillsammans med andra, och med stöd av olika hjälpmedel och medier. Undervisningen ger dig möjlighet att använda omvärlden som en resurs för kontakter, information och lärande samt bidrar till att du utvecklar förståelse för hur man söker, värderar, väljer och tillägnar sig innehåll från olika källor för information, kunskaper och upplevelser.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.