Samhällskunskap

Kurskod:GRNSAM2

Kursen ska bland annat ge dig verktyg för att hantera information i vardags-, samhälls- och arbetslivet samt vid studier, och ge kunskaper om hur man söker och värderar information från olika källor. Genom undervisningen ges du också förutsättningar att utveckla kunskaper om hur man kritiskt granskar samhällsfrågor och samhällsstrukturer. Du ska vidare ges möjlighet att utveckla kunskaper om samhällsvetenskapliga begrepp och modeller.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.