Religionskunskap

Kurskod:GRNREL2

Undervisningen i kursen religionskunskap syftar till att du utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i Sverige och på andra håll i världen.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.