Historia

Kurskod:GRNHIS2

Undervisningen i kursen historia syftar till att du utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som din historiska bildning och ditt historiemedvetande.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.