Grundläggande kurs samhällsorienterande ämnen, inledande

Kurskod: GRNSOA2, 100 poäng

Kursens innehåll

I SO, inledande utvecklar du dina kunskaper inom samhällskunskap, religionskunskap, geografi och historia.

Studieform/upplägg

Det pedagogiska upplägget centrerar kring att elever deltar aktivt på lektioner. Kursens upplägg passar elever som lär sig bäst i skolan tillsammans med handledare och kurskamrater.

Handledning erbjuds dagtid utifrån elevens individuella förutsättningar. Kursen går på 20 veckor.

Examinationer

Två inlämningsuppgifter och tre prov i skolan. 

Förkunskaper

Förkunskapskrav är betyg från grundläggande svenska som andraspråk, delkurs 2, eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Kursen ska kombineras med orienteringskursen "Digital kompetens" 100 poäng.

Eleverna rekommenderas att läsa svenska som andraspråk nationell delkurs 3 eller 4 samtidigt. Pedagogerna samarbetar kring vissa arbetsområden.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.