Engelska delkurs 4 kväll

Kurskod: GRNENGD, 200 poäng

Kursens innehåll

Vi tränar på färdigheterna läsa, tala, skriva och lyssna. Vi diskuterar även kända ämnen och skaffar oss kunskap kring de engelsktalande länderna. Vi läser även litteratur.

Studieform/upplägg

Lektionsbaserad kurs med 1 lektionstillfälle/vecka på kvällen. Närvaro krävs. Hemstudier 7 timmar/vecka.

40 veckors kurs.

Examinationer

Vi har prov där vi testar de fyra färdigheterna läsa, tala, skriva och lyssna. Även en muntlig framställning och litteraturredovisning ingår. 

Förkunskaper

Kunskaper motsvarande engelska delkurs 3.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.