Engelska delkurs 3 kväll

Kurskod: GRNENGC, 200 poäng

Kursens innehåll

Vi tränar på färdigheterna läsa, tala, skriva och lyssna. Vi diskuterar även kända ämnen och skaffar oss kunskap kring de engelsktalande länderna. 

Studieform/upplägg

Lektionsbaserad kurs med 1 lektionstillfälle/vecka på kvällen. Närvaro krävs. Hemstudier 7 timmar/vecka.

40 veckors kurs.

Examinationer

Vi har prov där vi testar de fyra färdigheterna läsa, tala, skriva och lyssna.

Förkunskaper

Kunskaper motsvarande engelska delkurs 2.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.