Engelska delkurs 2

Kurskod: GRNENGB, 100 poäng

Kursens innehåll

Här bygger vi vidare på ordförråd, basgrammatik och de fyra färdigheterna. Vi tränar även enkel hörförståelse, muntlig produktion, skriftlig framställning och läsförståelse.

Studieform/upplägg

Lektionsbaserad kurs med 4 lektionstillfällen/vecka. Närvaro krävs. Hemstudier 14 timmar/vecka. Kurslitteratur krävs.

10 veckors kurs.

Examinationer

Vi har prov där vi testar de fyra färdigheterna läsa, tala, skriva och lyssna.

Förkunskaper

Kunskaper motsvarande engelska delkurs 1. 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.