Grundläggande kurser

Grundläggande vuxenutbildning är till för dig som behöver kunskaper på grundskolenivå.

Utbildningen är uppdelad i kurser som du väljer efter dina behov och förkunskaper.
Du kan kombinera kurser på grundläggande och gymnasial nivå. Vi erbjuder för närvarande grundläggande kurser i:

Biologi (GRNBIO2)

Undervisningen i kursen biologi syftar till att du utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang samt nyfikenhet på och intresse för att veta mer om människan och naturen.

Engelska (GRNENG2)

Genom undervisningen i kursen engelska får du öva på att:

 • förstå talad och skriven engelska
 • kommunicera på engelska i tal och skrift
 • lära dig om engelsktalande länder

Innehåll i kursen:

 • kommunikation
 • uttal
 • ordkunskap
 • hörförståelse
 • textläsning
 • grammatik

Fysik (GRNFYS2)

Undervisningen i kursen fysik syftar till att du utvecklar kunskaper om fysikaliska sammanhang samt nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden.

Geografi (GRNGEO2)

Undervisningen i kursen geografi syftar till att du utvecklar kunskaper om geografiska förhållanden samt utvecklar en geografisk referensram och ett rumsligt medvetande.

Hem- och konsumentkunskap (GRNHEM2)

Undervisningen i kursen hem- och konsumentkunskap syftar till att du utvecklar kunskaper om arbetsuppgifter, ekonomi och konsumtion i hemmet och vardagen.

Historia (GRNHIS2)

Undervisningen i kursen historia syftar till att du utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som din historiska bildning och ditt historiemedvetande.

Kemi

Undervisningen i kursen kemi syftar till att du utvecklar kunskaper om kemiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden.

Matematik (GRNMAT2)

Kursen Matematik  är fylld med tillämpningar från vardagen och samhället runt omkring oss. Den sammanfattar grundskolans matematik och förbereder dig för studier på gymnasienivå. Det krävs inga förkunskaper för att läsa grundläggande matematik, men vi försöker anpassa ditt studieupplägg (val av läromedel, studietakt, schema med mera) efter dina förkunskaper.

Religionskunskap (GRNREL2)

Undervisningen i kursen religionskunskap syftar till att du utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i Sverige och på andra håll i världen.

Svenska (GRNSVE2)

Undervisningen i kursen syftar till att du utvecklar kunskaper i och om svenska språket.

Svenska som andraspråk (GRNSVA2)

 I den här kursen utvecklar du din förmåga att kommunicera på svenska både skriftligt och muntligt i olika situationer och för skilda syften. Du utvecklar även kunskaper om livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där svenska används. Du lär dig olika strategier för att stödja kommunikationen och för att lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till. Du interagerar i tal och skrift samt producerar talat språk och olika texter, på egen hand och tillsammans med andra, och med stöd av olika hjälpmedel och medier. Undervisningen ger dig möjlighet att använda omvärlden som en resurs för kontakter, information och lärande samt bidrar till att du utvecklar förståelse för hur man söker, värderar, väljer och tillägnar sig innehåll från olika källor för information, kunskaper och upplevelser.

Samhällskunskap (GRNSAM2)

Kursen ska bland annat ge dig verktyg för att hantera information i vardags-, samhälls- och arbetslivet samt vid studier, och ge kunskaper om hur man söker och värderar information från olika källor. Genom undervisningen ges du också förutsättningar att utveckla kunskaper om hur man kritiskt granskar samhällsfrågor och samhällsstrukturer. Du ska vidare ges möjlighet att utveckla kunskaper om samhällsvetenskapliga begrepp och modeller.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.