Ansökan till studiestartsstöd 2022 öppnar i december

Ansökan till studiestartsstöd för 2022 öppnar i december.

Ansökan om studiestartsstöd görs via hemkommunen. Nya pengar kommer att finnas 2022. Ansökan kan göras i december när man är antagen till sökta kurser. 

Om du ansöker och beviljas studiemedel från CSN hösten 2021 kan du inte gå över till studiestartsstöd nästa år.

Tid ska bokas via VLC för handläggning av studiestartsstöd. Ansökningar för våren 2022 kan tidigast handläggas i december månad.  

Läs mer om studieekonomi via CSN på csn.se. 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.