Studiestartsstöd, pengarna är slut för 2023

Detta behöver du veta om studiestartsstöd 2023-2024

Det finns en budget varje år och VLC handlägger och beviljar ansökningar så länge det finns pengar kvar. 

Pengarna för 2023 är använda och inga nya ansökningar kan beviljas ( 2023-08-14 )

Du ansöker när du är antagen till sökt utbildning.

Tid bokas hos studievägledarna på VLC för handläggning av studiestartsstöd. 

Läs mer om studieekonomi via CSN på csn.se. 

Det finns information på flera språk på csn.se så att alla detaljer om studiestartsstöd blir tydliga för dig. 

Om du har beviljats studiemedel från CSN kan du inte gå över till studiestartsstöd om du har börjat att ta ut studiemedel. 

Tid för ansökan om studiestartsstöd inför 2024 kan bokas tidigast i december 2023.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.