Studiestartsstöd 2022

Detta behöver du veta om studiestartsstöd 2023

Det finns en budget varje år och VLC handlägger och beviljar ansökningar så länge det finns pengar kvar. 

Ansökan för 2023 kan göras i december månad. 

Ansökan om studiestartsstöd görs via hemkommunen. Ansökan kan göras när du är antagen till sökt utbildning.

Om du ansöker och beviljas studiemedel från CSN kan du inte gå över till studiestartsstöd om du har påbörjat att ta ut studiemedel. 

Tid bokas via VLC för handläggning av studiestartsstöd. 

Läs mer om studieekonomi via CSN på csn.se. 

Det finns information på flera språk på csn.se så att alla detaljer om studiestartsstöd blir tydliga för dig. 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.