Samhällsorientering

Samhällsorienteringen är till för dig som är 18-64 år, ny i Sverige och har en etableringsplan eller är anhöriginvandrare och folkbokfördes i en kommun för första gången efter den 1 maj 2013.

Samhällsorienteringen

Syftet med samhällsorienteringen är att underlätta för dig som är nyanländ att etablera dig i det svenska arbets- och samhällslivet. Du får all information på ditt modersmål. Målet är att nyanlända ska känna till och förstå sina rättigheter och skyldigheter inom områden såsom arbetsliv, utbildning och hälsa.

Personer som inte erbjuds samhällsorientering

 • medborgare i ett EES-land eller Schweiz
 • gymnasiestuderande
 • arbetskraftsinvandrare
 • gäststuderande/gästforskare
 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.