Mentorskap

Att vara mentor i NANA innebär ett åtagande på en timme i månaden. En liten insats som har stor betydelse!

Vi vet att två de viktigaste delarna för att som nyanländ kunna tillvarata sin yrkeskompetens och komma ut på arbetsmarknaden är språket och nätverket. Som nyanländ är det svårt att hitta nätverk inom sin egen yrkeskompetens och NANA ser det därför som viktigt att våra deltagare får en mentor. Att vara mentor i NANA innebär inte en stor arbetsinsats, endast att du kan avvara en timme i månaden, men har stor betydelse för möjligheten att nå arbetsmarknaden för våra adepter. 

Läs mer om mentorskapet och kontaktuppgifter i dokumentet Mentorskap.pdf 

Anmäl dig till mentorskap här

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.