Tillfällig ändring av VLCs verksamhet

Kristianstads kommun följer utvecklingen och de rekommendationer som kommer från Folkhälsomyndigheten och från Region Skånes smittskydd.

Tillfällig ändring av verksamheten på VLC

Bedömningen är nu att risken för en allmän smittspridning i Sverige är mycket hög och alla med luftvägssymptom uppmanas att begränsa sina sociala kontakter. Folkhälsomyndigheten uppmanar nu människor med symptom, även milda, att begränsa sociala kontakter för att inte smitta andra.

Vi stänger drop in och är tillgängliga via telefon och mail istället under dessa tider. Bokade samtal genomförs, men vägledaren ska ha kontakt med besökaren och säkerställa att denne inte har några symptom innan besöket. Om man är osäker är det bättre att ha samtalet via telefon.

Dörrarna in till vån 1, 2 och 3 är stängda. Bokade besök får släppas in av vägledare eller elevhälsoteamet. 

Lärcentra stängs för besök som inte är inbokade. Inbokade tentor genomförs men alla elever ska informeras om att de inte får delta om de har symtom.

Vi ställer in ansökan till Sfi på plats och ställer om till digital ansökan. Vi ställer in information om grundläggande nivå och CSN tills vidare.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.