Projekt

VLC medverkar och driver ett antal projekt vars syfte är att underlätta för människor att komma ut på arbetsmarknaden.

Lärlingsakademin

Sverige har sedan flera år en hög ungdomsarbetslöshet och en stor andel unga utan fullföljd gymnasieutbildning. Utan vare sig utbildning eller erfarenhet är vägarna in i arbetslivet ofta långa och snåriga. 2011 kom därför ett initiativ från Regeringens sida att satsa på lärlingsutbildning bland unga. Genom lärlingsplatser ville man sänka trösklarna för unga in på arbetsmarknaden. Mot denna bakgrund startades Lärlingsakademin Skåne Nordost.

I Lärlingsakademin Skåne Nordost erbjuds unga vuxna att gå en gymnasial yrkesinriktad utbildning där minst 70 procent av utbildningen är förlagda på en arbetsplats och resten är undervisning är i skola och självstudier.

Utbildningen utgår ifrån den gymnasial yrkesutbildning och vi kan erbjuda lärlingsutbildning inom exempelvis, vård, restaurang och livsmedel, bageri, snickare, målare, bilmekaniker, kylmontör, svets med flera.

Utbildningarna är olika långa beroende på vilken inriktning man väljer och på hur mycket man har med sig sedan innan. Den kortaste utbildningen är 20 veckor och den längsta ca 2 år. Utbildningarna är studiemedelsberättigade från Centrala Studiestödsnämnden, CSN.

Ungdomstorget

Ungdomstorgets uppdrag är att vägleda och stödja ungdomar mellan 16-29 år till arbete och studier samt att bidra till samordning mellan de deltagande aktörerna. Ungdomstorgets mål är att:

 • Bidra till att sänka ungdomsarbetslösheten
 • Ungdomar ska uppleva att Ungdomstorget varit till stöd
 • Samverkan mellan myndigheter ska förenklas
 • Nå kommunens ungdomar i behov av stöd och vägledning
 • Bidra till att kommunens och Arbetsförmedlingens åtgärder blir kända för ungdomar

  Läs mer om Ungdomstorget här.

Within

Within är ett Socialfondsprojekt som riktar sig till ungdomar mellan 15 - 24 år som saknar fäste både i skola och på arbetsmarknad. Målet är att deltagarna ska komma närmare studier eller arbete. Detta sker genom en rad olika aktiviteter utifrån en individuell handlingsplan som samtal, studiemotiverande insatser, jobbtorg, myndighetskontakter, psykisk och fysisk hälsa och mötesplatser.

Projektet är en samverkan mellan fem nordostskånska kommuner: Kristianstad, Hässleholm, Osby, Östra Göinge, Hörby samt ett övergripande metodutvecklingsprojekt. Kristianstads kommun är projektägare. Projektet pågår från 1 november 2015 till 31 oktober 2018 och medfinansieras av

Europeiska socialfonden med 17,2 miljoner kronor

Within kompetens

Projektets målsättning är att stärka kompetensen hos medarbetare och arbetsorganisation i Osby, Östra Göinge, Hässleholms och Kristianstads kommuner kring faktorer som påverkar att unga hamnar i ett upplevt utanförskap långt från utbildning och arbete.  För att kunna arbeta både preventivt och med de unga som har behov av stöd nu, fokuseras det på ökade kunskaper om bemötande och psykisk ohälsa. Syftet är att projektet ska bidra till en utveckling av en mer flexibel och konkret samverkan mellan utbildning, socialtjänst och arbetsmarknad med fokus att se och bemöta individen utifrån de förutsättningar och behov som de har. Projektet ska även främja nya nätverk mellan kommuner, myndigheter och andra organisationer/ ideella sektorn. Målsättningen är att insatserna i förlängningen ska leda till färre unga i arbetslöshet i Skåne Nordostkommunerna.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Lärlingsakademin

Skolområde Gymnasieskola / Vuxenutbildning

Telefon

0738 532378

Besöksadress

Lasarettsboulevarden 2E

291 33 Kristianstad

Fler kontakter

Marie Strandberg

Projektledare

0738-532378

Kontakt

Ungdomstorget

Skolområde Gymnasieskola / Vuxenutbildning

Telefon

0728-85 84 17

Besöksadress

Kanalgatan 24

291 31 Kristianstad

Kontakt

Within

Skolområde Gymnasieskola / Vuxenutbildning

Telefon

0728-85 82 64

Besöksadress

Lasarettsboulevarden 2 E

291 31 Kristianstad

Fler kontakter

Kaisa Welander

Projektledare

0728-85 82 64

Kontakt

Within kompetens

Skolområde Gymnasieskola / Vuxenutbildning

Telefon

0728-85 82 27

Besöksadress

Lasarettsboulevarden 2 E

291 31 Kristianstad

Fler kontakter

Lena Bertilsson

Projektledare

0728-85 82 64