Projekt

VLC medverkar och driver ett antal projekt vars syfte är att underlätta för människor att komma ut på arbetsmarknaden. Flera projekt riktar sig till ungdomar som saknar utbildning och arbete.

Lärlingsakademin

Sverige har sedan flera år en hög ungdomsarbetslöshet och en stor andel unga utan fullföljd gymnasieutbildning. Utan vare sig utbildning eller erfarenhet är vägarna in i arbetslivet ofta långa och snåriga. 2011 kom därför ett initiativ från Regeringens sida att satsa på lärlingsutbildning bland unga. Genom lärlingsplatser ville man sänka trösklarna för unga in på arbetsmarknaden. Mot denna bakgrund startades Lärlingsakademin Skåne Nordost.

I Lärlingsakademin Skåne Nordost erbjuds vuxna att gå en gymnasial yrkesinriktad utbildning där minst 70 procent av utbildningen är förlagda på en arbetsplats och resten är undervisning är i skola och självstudier.

Utbildningen utgår ifrån den gymnasial yrkesutbildning och vi kan erbjuda lärlingsutbildning inom exempelvis, vård, restaurang och livsmedel, bageri, snickare, målare, bilmekaniker, kylmontör, svets med flera.

Utbildningarna är olika långa beroende på vilken inriktning man väljer och på hur mycket man har med sig sedan innan. Den kortaste utbildningen är 20 veckor och den längsta ca 2 år. Utbildningarna är studiemedelsberättigade från Centrala Studiestödsnämnden, CSN.

Numera har projektet implementerats som en del av vuxenutbildningen i Skåne Nordost.

Ungdomstorget

Ungdomstorgets uppdrag är att vägleda och stödja ungdomar mellan 16-29 år till arbete och studier samt att bidra till samordning mellan de deltagande aktörerna. Ungdomstorgets mål är att:

 • Bidra till att sänka ungdomsarbetslösheten
 • Ungdomar ska uppleva att Ungdomstorget varit till stöd
 • Samverkan mellan myndigheter ska förenklas
 • Nå kommunens ungdomar i behov av stöd och vägledning
 • Bidra till att kommunens och Arbetsförmedlingens åtgärder blir kända för ungdomar

  Läs mer om Ungdomstorget här.

Mindset

Mindset är ett Europeiskt socialfondsprojekt där Arbete och välfärdsförvaltningen, Barn- och utbildningsförvaltningen & Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar gemensamt för att vägleda unga 15-24 år som saknar utbildning och/eller arbete.

I MINDSET arbetar vi i tre steg;

 • Steg 1 är en uppsökande verksamhet, vi möter ungdomarna ute i bostadsområdena och informerar om projektet.
 • Steg 2. Här arbetar vi med vägledning och stöd i Läkarvillan, de ungdomar som väljer att delta i projektet får en kontaktperson som följer deltagaren genom projektet.
 • Steg 3. Vi arbetar enligt modellen Supported Education som delas i 3 delar, välja - skaffa och behålla.

Mindset består av en arbetsgrupp med studie- och yrkesvägledare, kurator, matchare, ungdomscoacher, fältare, ungdomshandläggare, elevhälsoteam, samordnare, administratör och projektledare.

MINDSET är ett projekt som bygger på god samverkan så väl internt som externt. Vi har en rad olika samverkansparter så som ABK, HSB, Polismyndigheten, Region Skåne, Arbetsförmedlingen, Skåneidrotten & andra föreningar, externa och interna arbetsgivare m.fl.

Projektet pågår från den 1 september 2019 till den 30 juni 2022 och medfinansieras av Europeiska socialfonden.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Lärlingsakademin

Skolområde: Gymnasieskola / Vuxenutbildning

Telefon

0738 532378

Besöksadress

Lasarettsboulevarden 2E

291 33 Kristianstad

Fler kontakter

Marie Strandberg

Rektor

0738-532378

Kontakt

Ungdomstorget

Skolområde: Gymnasieskola / Vuxenutbildning

Telefon

0728-85 84 17

Besöksadress

Kanalgatan 24

291 31 Kristianstad