Vanliga frågor och svar om studieekonomi, CSN

Vi har samlat frågor om studieekonomi och CSN här

Vanliga frågor

 • Hur ansöker jag om CSN?

  Du ansöker om studiemedel på csn.se där du loggar in på Mina Sidor med Bank-ID. Csn ger dig information och visar filmer på nätet där de förklarar och visar hur du ska gå tillväga.

 • Hur ska jag veta vad CSN behöver för uppgifter?

  På ditt antagningsbesked kan du se information om start- och sluttid samt hur många poäng du läser (studieomfattningen).

  Har du blivit antagen till en yrkesutbildning kommer du att få information om din studieperiod av utbildningsanordnaren. 

  Alla utbildningar som vuxenutbildningen Kristianstad anordnar heter samma sak när man söker studiemedel nämligen "komvux" och "vuxenutbildningen Kristianstad". 

   

   

 • Jag är under 20 år

  Fram till och med vårterminen det år du fyller 20 år när du studerar på komvux eller folkhögskola kan du få bidrag genom studiehjälp. Det finns både studiehjälp och andra bidrag och det är samma bidrag som man får när man går i gymnasieskolan. För att kunna få studiehjälp ska man vara heltidsstuderande. Heltid räknas som 20p per vecka.

  Studiehjälpen är för närvarande 1250 kr per månad. 

 • Vad är studiemedel?

  Studiemedel består av två delar, bidrag och lån. Alla kurser inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning har poäng som ligger till grund för att räkna ut studietakt och studieomfattning. För studier på 100 % behöver du läsa minst 20 poäng per vecka, för 75 % krävs 15-19 poäng per vecka och för 50 % krävs 10-14 poäng per vecka.

  Du kan bara få studiemedel i ett begränsat antal veckor beroende på din tidigare studiebakgrund. 

  CSN har krav på studie­resultat, det betyder att de i efterhand kontrollerar om du tagit poäng för de kurser du fått studiemedel för. Du kan alltid ringa till CSN på telefonnummer 0771-276 000 för att fråga hur ditt ärende ser ut. 

   

 • Har jag rätt till studiemedel när jag studerar på vuxenutbildningen?

  Du har rätt till studiemedel från den 1 juli det år du fyller 20 till och med det år du fyller 60 år. Du måste också studera på minst halvtid i minst tre veckor. 

  Från och med det år du fyller 51 så minskar antalet veckor som du kan ta studielån.  

   

 • Jag går på SFI och vill ansöka om studiemedel.

  Du kan inte söka studiemedel för SFI-studier. Däremot kan du söka studiemedel om du går en utbildning som innehåller grundläggande eller gymnasiala kurser i kombination med SFI. 

   

 • Vad är omställningsstudiestöd?

  2023 införs ett nytt stöd, omställningsstudiestöd. 

  För att få omställningsstudiestöd måste vissa villkor uppfyllas, exempelvis ska personen

  • vara mellan 27 och 62 år
  • ha arbetat minst 96 månader (sammanlagt 8 år) av de senaste 14 åren och minst 12 månader av de senaste 2 åren
  • läsa en utbildning som bidrar till att hen blir mer attraktiv på arbetsmarknaden.

  Riksdagen har fattat beslut om att införa ett omställnings­studiestöd. Det är ett helt nytt studiestöd för vuxna mitt i arbetslivet som vill bredda sin kompetens för att stärka ställningen på arbetsmarknaden.

  Från och med den 1 oktober 2022 går det att ansöka om omställnings­studiestöd för studier som börjar under perioden 1 januari–30 juni 2023.
   
  Läs mer på csn.se och hos omställningsorganisationerna via fackförbunden. 
 • Vad är studiestartsstöd?

  Studiestarts­stöd är ett bidrag som vissa arbets­lösa kan få för att läsa på komvux eller folkhögskola.

  Innan du ansöker träffar du en studie- och yrkesvägledare eller någon annan person som arbetar med studiestarts­stödet på din hemkommun. Tillsammans lägger ni upp en plan för dina studier och pratar om vilka bidrag och lån som kan vara aktuella för dig. Om ni kommer överens om att studiestartsstöd skulle vara rätt för dig, gör ni en ansökan.

  Det finns varje år en summa pengar till studiestartsstöd i varje kommun. Dessa pengar kan ta slut senare under året.

  Läs mer på csn.se, använd sökordet studiestartsstöd för fullständig information. 

 • Kan jag söka studiestartsstöd?

  • Utbildningen måste ge rätt till studiestartsstöd
  • Du ska vara arbetslös
  • Du har kort tidigare utbildning
  • Du får inte ha haft studiemedel från CSN under de senaste tre åren 
  • Du måste vara mellan 25 och 56 år gammal 
  • Du måste vara registrerad på dina kurser

  Det finns fler kriterier och riktlinjer som du kan läsa mer om på csn.se

  Kontakta sedan studievägledarna på VLC för att boka tid. 

  Pengarna för studiestartsstöd kan ta slut senare under året.

   

 • Studieavbrott

  Om du av någon anledning måste avbryta dina studier måste du anmäla detta till din skola. Du måste även anmäla avbrottet till CSN för att undvika återkrav av studiemedel.

   

 • CSN och sjukdom, vad gäller?

  Anmäl sjukdom när du studerar med studiestöd från CSN. Då kan du få behålla dina bidrag och lån medan du är sjuk. Vi kan också ta hänsyn till att du varit sjuk när vi till exempel prövar dina studieresultat. Hur du ska anmäla sjukdomen beror på vad och var du studerar, så läs på csn.se vad som gäller för dig.

 • CSN och vård av barn, vad gäller?

  Om du har studiestöd och inte kan studera på grund av att du tar hand om ett sjukt barn, finns det ändå möjlighet att få behålla dina bidrag och lån. Det är viktigt att du anmäler din frånvaro i god tid till CSN. Här hittar du information om vad som gäller vid vård av barn, samt hur du går tillväga för att anmäla det till oss. 

 • Ersättning från andra myndigheter

  Om du har ersättning från andra myndigheter som till exempel Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller socialtjänsten, är det viktigt att du undersöker vad som gäller om du eventuellt skulle börja studera. 

   

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.