Vanliga frågor och svar om yrkesutbildning

Här kan du få svar på de vanligaste frågorna om yrkesutbildning i lärlingsform hos Lärlingsakademin eller skolförlagt hos vuxenutbildningens olika utbildningsanordnare. Du får samma kunskaper och betyg oavsett vad du väljer.

Vanliga frågor

 • Vilka yrkesutbildningar finns inom vuxenutbildningen?

  Vuxenutbildningen omfattar yrkesutbildningar på gymnasial nivå mot alla yrken som man kan utbilda sig mot inom gymnasieskolan. 

  Det finns lärlingsutbildning och skolförlagd utbildning. De skiljer sig åt beroende på hur mycket tid eleven är i skolan och ute på en arbetsplats. 

  Du kan se vad det finns för utbildningar på flera ställen, men i första hand börjar du att leta på skanevux.se.

  • under rubriken yrkesutbildningar på kristianstad.se 
  • på larlingsakademin.se 
  • På skanevux.se och våra grannkommuner Hässleholm, Östra Göinge och Osbys hemsidor.
  • eget alternativ som du hittar och som inte erbjuds i hemkommunen

  Det viktigaste är att du gör din sökning utifrån dina intressen och önskemål. Kontakta även gärna våra studie- och yrkesvägledare. 

 • Vad innebär lärlingsutbildning?

  Lärlingsutbildning är en studieväg med samma behörighetsregler, kunskapskrav och examensmål som bedrivs inom komvux. Skillnaden mellan lärlingsutbildning och vanlig yrkesutbildning är att din arbetsplats är ditt klassrum. Du tillbringar minst 70 % av utbildningen på arbetsplatsen och till din hjälp finns en särskilt utsedd handledare som tillsammans med din yrkeslärare är ansvarig för utbildningen där. Din lärare  undervisar dig och sätter betyg. Oftast träffas ni en gång i veckan och du har självstudier en dag i veckan. Vi gör upp en studieplan som är helt individuell för dig.

  du kan läsa mer på larlingsakademin.se

 • Hur ansöker jag till en yrkesutbildning?

  Ansökan till en yrkesutbildning görs nästan alltid digitalt. Den finns enstaka utbildare och kommuner som har pappersblanketter kvar. 

  Kristianstads utbildningar söker du via webbansökan på kommunens hemsida där du loggar in med mobilt bank-ID.

  Innan du loggar in och söker utbildning någonstans behöver du ta fram följande dokument, helst som pdf-filer; 

  tidigare betyg, intyg från arbetsförmedlingen om du är inskriven där, skriva ett personligt brev gällande utbildningen som du vill gå, relevanta intyg från arbetsgivare eller praktikplatser.

  i slutet av den digitala ansökan ska alla dessa dokument bifogas. 

  Sista delen innebär att du ringer vägledarna på vlc när telefonen är öppen och upprättar en individuell studieplan. Kan även vara den första delen. 

  Söker du en utbildning i en annan kommun ska den fullständiga ansökan lämnas in eller skickas till Väglednings- och lärcentrum, Kristianstads kommun, Arbete och välfärdsförvaltningen, 291 80 Kristianstad

 • Kan få hjälp med att göra min ansökan?

  Du måste göra din ansökan själv, gärna på en dator. VLC hjälper dig att planera vilka kurser du ska söka. Boka en besökstid / telefontid / teams / google meet för ett vägledningssamtal. När du loggar in i ansökan och om du inte hittar rätt sidor, tekniken krånglar, dokumenten inte går att bifoga eller det kommer frågor som du inte förstår vad du ska svara på, så kan du ringa eller mejla studievägledarna. 

 • Varför måste jag göra ett studiebesök?

  Vi vill försäkra oss om att du har träffat lärare och rektor där du ska tillbringa mycket tid framöver för att förändra din framtid och ställning på arbetsmarknaden. Yrkesvalet blir mer förankrat vid ett riktigt besök i lokalerna. Trivsel är viktigt och det känner man bättre av på plats. Studiebesök och vägledningssamtal ska leda till ett bättre val.  

 • Vad innebär ett personligt brev?

  Det personliga brevet är en del av ansökan till yrkesutbildning och lärlingsutbildning där vi kan se hur du tänker och motiverar ditt yrkesval.

  Vi vill gärna veta om du har tidigare erfarenheter av yrket eller branschen.

  Berätta hur du ser på dina framtidsmöjligheter och planer efter utbildningen.

  Ibland behöver du redogöra litet för bristen på tidigare studieresultat, många gånger är ju en yrkesutbildning en andra chans som man nu är mogen att ta. 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.