Yrkeshögskola

Yrkeshögskoleutbildning är en utbildningsform på eftergymnasial nivå. Det är skräddarsydda utbildningar i nära samarbete med arbetslivet.

Teori och praktik

Teori varvas med praktik. De flesta utbildningar innehåller LIA (Lärande i arbete) på en arbetsplats.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.