Samhällsorientering för invandrare

Samhällsorienteringen är för dig 18-64 år, ny i Sverige och har en etableringsplan eller är anhöriginvandrare (och folkbokfördes i en kommun för första gången efter 1 maj, 2013)

Syftet med samhällsorienteringen är att underlätta för dig som är nyanländ att etablera dig i svenska arbets- och samhällslivet. All information förmedlas på modersmålet. Målet är att nyanlända ska känna till och förstå sina rättigheter och skyldigheter inom områden såsom arbetsliv, utbildning och hälsa.

Samhällsorientering erbjuds inte till dig som är:

•medborgare i ett EES-land eller Schweiz
•gymnasiestuderande
•arbetskraftsinvandrare
•gäststuderande/gästforskare

Anmälningsblankett

Se filmerna Välkommen till Sverige, se under länkar -  finns på arabiska, dari, engelska, kurdiska, pashto och urdo

Skriftlig information finns på 
arabiska, albanska, dari, engelska
persiska, somaliska, thailändska och tigrinja. Se under dokument

 

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.