Samhällsorientering för invandrare

Samhällsorienteringen är för dig 18-64 år, ny i Sverige och har en etableringsplan eller är anhöriginvandrare (och folkbokfördes i en kommun för första gången efter 1 maj, 2013)

Samhällsorienteringen

Syftet med samhällsorienteringen är att underlätta för dig som är nyanländ att etablera dig i svenska arbets- och samhällslivet. All information förmedlas på modersmålet. Målet är att nyanlända ska känna till och förstå sina rättigheter och skyldigheter inom områden såsom arbetsliv, utbildning och hälsa.

Personer som inte erbjuds Samhällsorientering

•medborgare i ett EES-land eller Schweiz
•gymnasiestuderande
•arbetskraftsinvandrare
•gäststuderande/gästforskare

Information finns på andra språk

Under Dokument:arabiska, albanska, dari, engelska
persiska, somaliska, thailändska och tigrinja. 
Under Länkar: filmerna Välkommen till Sverige-  finns på arabiska, dari, engelska, kurdiska, pashto och urdo

 Anmälningsblankett

 

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.