Till startsidan

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Neither the City of Kristianstad nor any entity within the city´s administration can be held liable for the correctness of the translation.

Projekt

VLC medverkar och driver ett antal projekt vars syfte är att underlätta för människor att komma ut på arbetsmarknaden.

Lärlingsakademin

Sverige har sedan flera år en hög ungdomsarbetslöshet och en stor andel unga utan fullföljd gymnasieutbildning. Utan vare sig utbildning eller erfarenhet är vägarna in i arbetslivet ofta långa och snåriga. 2011 kom därför ett initiativ från Regeringens sida att satsa på lärlingsutbildning bland unga. Genom lärlingsplatser ville man sänka trösklarna för unga in på arbetsmarknaden. Mot denna bakgrund startades Lärlingsakademin Skåne Nordost.

I Lärlingsakademin Skåne Nordost erbjuds unga vuxna att gå en gymnasial yrkesinriktad utbildning där minst 70 procent av utbildningen är förlagda på en arbetsplats och resten är undervisning är i skola och självstudier.

Utbildningen utgår ifrån den gymnasial yrkesutbildning och vi kan erbjuda lärlingsutbildning inom exempelvis, vård, restaurang och livsmedel, bageri, snickare, målare, bilmekaniker, kylmontör, svets med flera.

Utbildningarna är olika långa beroende på vilken inriktning man väljer och på hur mycket man har med sig sedan innan. Den kortaste utbildningen är 20 veckor och den längsta ca 2 år. Utbildningarna är studiemedelsberättigade från Centrala Studiestödsnämnden, CSN.

Ungdomstorget

Ungdomstorgets uppdrag är att vägleda och stödja ungdomar mellan 16-29 år till arbete och studier samt att bidra till samordning mellan de deltagande aktörerna. Ungdomstorgets mål är att

 • Bidra till att sänka ungdomsarbetslösheten
 • Ungdomar ska uppleva att Ungdomstorget varit till stöd
 • Samverkan mellan myndigheter ska förenklas
 • Nå kommunens ungdomar i behov av stöd och vägledning
 • Bidra till att kommunens och Arbetsförmedlingens åtgärder blir kända för ungdomar

Whitin

Within är ett Socialfondsprojekt som riktar sig till ungdomar mellan 15 - 24 år som saknar fäste både i skola och på arbetsmarknad. Målet är att deltagarna ska komma närmare studier eller arbete. Detta sker genom en rad olika aktiviteter utifrån en individuell handlingsplan som samtal, studiemotiverande insatser, jobbtorg, myndighetskontakter, psykisk och fysisk hälsa och mötesplatser.

Projektet är en samverkan mellan fem nordostskånska kommuner: Kristianstad, Hässleholm, Osby, Östra Göinge, Hörby samt ett övergripande metodutvecklingsprojekt. Kristianstads kommun är projektägare. Projektet pågår från 1 november 2015 till 31 oktober 2018 och medfinansieras av

Europeiska socialfonden med 17,2 miljoner kronor

Whitin kompetens

Projektets målsättning är att stärka kompetensen hos medarbetare och arbetsorganisation i Osby, Östra Göinge, Hässleholms och Kristianstads kommuner kring faktorer som påverkar att unga hamnar i ett upplevt utanförskap långt från utbildning och arbete.  För att kunna arbeta både preventivt och med de unga som har behov av stöd nu, fokuseras det på ökade kunskaper om bemötande och psykisk ohälsa. Syftet är att projektet ska bidra till en utveckling av en mer flexibel och konkret samverkan mellan utbildning, socialtjänst och arbetsmarknad med fokus att se och bemöta individen utifrån de förutsättningar och behov som de har. Projektet ska även främja nya nätverk mellan kommuner, myndigheter och andra organisationer/ ideella sektorn. Målsättningen är att insatserna i förlängningen ska leda till färre unga i arbetslöshet i Skåne Nordostkommunerna.

NANA, nyanlända akademiker närmare arbetsmarknaden

NANA vänder sig till nyanlända akademiker och företag. Målet är att nyanlända akademiker med stöd av projektet hittar den snabbaste vägen till arbetslivet.

NANA erbjuder gruppaktivitet på 20 veckor där deltagare får tar del av:

 • svenska på grundläggande nivå och uttalsutbildning (språkträning)
 • studie-och yrkesvägledning och hjälp med validering
 • arbetsmarknadskunskap och kunskap om specifika yrken
 • intervjuteknik och storytelling
 •  studiebesök och möte med bemanningsföretag

NANA erbjuder också ett mentorsprogram som innebär att deltagare matchas med en person som arbetar och har erfarenhet inom samma yrke som deltagaren själv har. Deltagaren väntas vara aktiv i sin planering och genom engagemang ta makten över sin egen livssituation.

Hos oss träffar du pedagog, studie-och yrkesvägledare, samordnare, arbetsförmedlare och speciallärare.

NANA vänder sig också till företag och näringslivet i Skåne Nordost. Effekter som projektet vill skapa är attitydförändringar. Företag kan bidra till detta genom att ta tillvara kunskaper hos nyanlända akademiker. Projektet vill verka för ett mer jämställd och inkluderande arbetsmarknad i regionen.

Projekt delfinansieras av Europeiska socialfonden och är ett samverkansprojekt mellan Skåne Nordost kommuner: Kristianstad, Hässleholm, Osby, Hörby, Östra Göinge och Bromölla. NANA ett projekt i nära samverkan med Arbetsförmedlingen. Kristianstads kommun är projektägaren. Projektet pågår fram till januari 2020. 
Mer info om projektet finns på www.skanenordost.se

 

 

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Lärlingsakademin

Telefon

0738 532378

Besöksadress

Lasarettsboulevarden 2E

291 33 Kristianstad

Kontaktpersoner

Marie Strandberg

Projektledare

0738-532378

Kontakt

Ungdomstorget

Telefon

0728-85 84 17

Besöksadress

Kanalgatan 24

291 31 Kristianstad

Kontaktpersoner

Josefin Karlsson

Samordnare

0728-85 84 17

Kontakt

Whithin

Telefon

0728-85 82 64

Besöksadress

Lasarettsboulevarden 2 E

291 31 Kristianstad

Kontaktpersoner

Kaisa Welander

Projektledare

0728-85 82 64

Kontakt

Whithin kompetens

Telefon

0728-85 82 27

Besöksadress

Lasarettsboulevarden 2 E

291 31 Kristianstad

Kontaktpersoner

Lena Bertilsson

Projektledare

0728-85 82 64

Kontakt

NANA

Telefon

0738-53 28 20

Besöksadress

Kanalgatan 24

29131 Kristianstad

Kontaktpersoner

Dijana Baric

Projektledare

0738-53 28 20