Hjälpmedel

Som elev på Vuxenutbildningen har du tillgång till olika verktyg, som kan hjälpa dig i dina studier. Titta på filmerna för att lära dig hur du använder dem. Om du tycker det är svårt och vill ha hjälp kan du kontakta någon i Vuxenutbildningens resursteam eller skolbibliotekarien.

Lässtöd med AppWriter Cloud

Skrivstöd med AppWriter Cloud

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.