Ändring från den 13 mars

På grund av kommunens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer har ledningen beslutat om följande tillfälliga ändringar för Lärcentra.

Riskbedöming angående spridning av corona i lärcentra

Lärcentra stängs för besök som inte är inbokade. Inbokade tentor genomförs men alla elever ska informeras om att de inte får delta om de har symtom. Bokad handledning genomförs men lärare ska ha kontakt med eleven för att kontrollera att denne inte har symtom.

Dörren till lärcentrum är stängd, bokade besökare behöver släppas in av ansvarig lärare.

Kristianstads kommun följer utvecklingen och de rekommendationer som kommer från Folkhälsomyndigheten och från Region Skånes smittskydd. Bedömningen är nu att risken för en allmän smittspridning i Sverige är mycket hög och alla med luftvägssymptom uppmanas att begränsa sina sociala kontakter.

Folkhälsomyndigheten uppmanar nu människor med symptom, även milda, att begränsa sociala kontakter för att inte smitta andra.

 Det innebär att du som ska tentera här måste följa ovan rekommendationer och meddela oss om du behöver stanna hemma från ditt tentamenstillfälle. Vid behov har tentamensvakten rätt att avvisa personer från tentamenstillfället som inte följer ovan rekommendationer.

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.