Handledning och stöd

På den här sidan ser du vart du kan vända dig för att få handledning och stöd i dina studier.

Lärarhandledning

Studieverkstad - stöd för dig som behöver allmän hjälp med dina studier, frågor om studieteknik etc. Du kan komma till Studieverkstaden måndag till fredag. Om du vill boka en tid, ta kontakt med vår speciallärare Glenn Sjölander. Hans kontaktuppgifter finns på denna sida.

Stöd

Vår strävan är att vuxenutbildningen ska vara tillgänglig för alla studerande. 

  • Behöver du hjälp med dina studier?
  • Har du läs- och skrivsvårigheter?
  • Är du i behov av hjälpmedel som underlättar dina studier?


Vi kartlägger dina behov av stödinsatser och tillsammans bedömer vi det stöd du är i behov av. Stödinsatserna kan se olika ut. Några exempel är:

  • Vägledande samtal kring pedagogiska strategier
  • Vägledning kring alternativa verktyg
  • Hjälp med att hitta lämpliga studiestrategier

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.