Lärcentrum

Lärcentrum är en studiemiljö för dig som är vuxen och studerar. Du kan komma hit för att tentera, grupparbeta, bedriva självstudier eller för att träffa andra studerande. Du får en personlig inloggning till våra datorer.Lärcentrum är medlem i NITUS, nätverket för kommunala lärcentra.

Lokaler och utrustning

Lärcentrum har grupprum och större studierum på första våningen på VLC. Här finns tillgång till datorer, skrivare, skanner och fax. Alla datorer har standardprogram (office) och vissa datorer är utrustade med specialprogram.

Du använder lärcentrum gratis och här finns kaffeautomat och du har tillgång till mikrovågsugn och kylskåp.

Teknisk handledning 

Du kan få hjälp med tekniken när du använder utrustningen i lärcentrum. När något trasslar till sig finns det alltid någon att fråga!

Lärarhandledning

Studieverkstad - stöd för dig som behöver allmän hjälp med dina studier, frågor om studieteknik etc.
Fredagar klockan 9-12
Lärare: Glenn Sjölander

Stöd

Vår strävan är att vuxenutbildningen ska vara tillgänglig för alla studerande. 
Behöver du hjälp med dina studier?
Har du läs- och skrivsvårigheter?
Är du i behov av hjälpmedel som underlättar dina studier?

Du kan komma till Studieverkstaden på fredagar klockan 9-12 eller ta kontakt med vår speciallärare Glenn Sjölander direkt på telefonnummer 0738-53 27 17. Vi kartlägger dina behov av stödinsatser och tillsammans bedömer vi det stöd du är i behov av. Stödinsatserna kan se olika ut. Några exempel är:

  • Vägledande samtal kring pedagogiska strategier
  • Vägledning kring alternativa verktyg
  • Hjälp med att hitta lämpliga studiestrategier

Tentamen för distansstudenter i Skåne Nordost

Vi har tecknat ett tentamensavtal med Karlstads universitet och Mittuniversitetet som innebär att distansstudenter som tillhör någon av Skåne Nordosts kommuner: Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby och Östra Göinge, har möjlighet att skriva sina tentor på VLC i Kristianstad eller Norra Station i Hässleholm. Ta kontakt med det lärcentrum du vill tentera på för att boka tid för tentamen. Boka tid med lärcentrum innan du anmäler dig för tentamen på annan ort till Karlstads universitet eller Mittuniversitetet.

 Tentamen för externa distansstudenter

Distansstudenter på andra lärosäten och som tillhör någon av Skåne Nordosts kommuner kan också ansöka om att få tentera på sitt lokala lärcentrum under förutsättning att ert lärosäte godkänner det. Ta kontakt med respektive lärcentrum för att se om vi kan hjälpa dig, det finns tentamensmöjligheter även i Bromölla, Osby och Östra Göinge.

Tentamen för distansstudenter som inte tillhör någon av Skåne Nordosts kommuner kan endast anordnas i mån av plats vid inbokade tentamenstillfällen (detta gäller även distansstudenter vid Karlstads universitet och Mittuniversitetet som inte tillhör någon av Skåne Nordosts kommuner). 

Från och med den 1 maj tar vi en avgift för denna service till dig. 500 kronor per tentatillfälle. Du får mer information vid ansökan om att få tentera.

Ansökan om att få tentera

Om du vill tentera på VLC skickar du din förfrågan till lärcentrum tillsammans med dina kontaktuppgifter (namn, adress och telefonnummer) samt datum och tid för tentamen och vilket lärosäte du studerar vid. Vi behöver få din ansökan senast 14 dagar innan tentamenstillfället.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Lärcentrum

Skolområde Gymnasieskola / Vuxenutbildning

Telefon

044-13 68 90

Besöksadress

VLC

Lasarettsboulevarden 2E

29133 Kristianstad

Fler kontakter

Pernilla Nilsson

Skolkoordinator VLC

044-13 69 00