Personal

Söker du efter personal? Här hittar du namn, e-post, telefon samt signaturer till lärare, administrativ personal, kurator, vaktmästare tekniker och skolledning.

 

Förklaringar

Gr = Grundläggande kurser
Gy = Gymnasiekurser
Omv = Omvårdnadskurser
Sä = Särvux
Yh = Yrkeshögskoleutbildningskurser
tjl = Tjänstledig

Kontakt

Lärare Sign. Rum/Våning Telefonnummer   Mobiltelefon      Lärare inom
Andersson, Kicki ANKC M119     Yh, Omv
Andersson, Eva-Marie   M119      Yh
Axelsson, Torbjörn AXTO T20 044-13 67 63   Gy
Bergquist, Christel BECH T31 044-13 67 79 0733-13 95 00 Omv
Björkman, Gunilla BJGU   M103   0728-85 84 71   Yh
Bredahl Cedergren, Teresa BRTE T05 044-13 67 70   Gr
Borg, Magnus BOMA T27 044-13 67 55 0728-85 84 11
Breisch Andersson, Gunnel BRGU M119   0733-13 67 66 Yh
Börjesson, Anette BÖAN T32 044-13 67 60 0733-13 67 57 Omv 
Cleve Christensen, Anine CHAN T32 044-13 67 60  0728- 85 84 73 Omv
Carlström, Johanna  CAJO  T30/M119     Gy, Gr, Yh
Eklind, Ann-Christin EKAC T22B   0733-17 19 23 Omv
Eliasson, Daniel ELDA  Österäng  044-13 52 23    Gy, Gr
Enarsson, Patricia ENPA T22B 044-13 67 42   Yh, Gy, Gr
Espling, Susann
ESSU  T06  044-13 62 38   Gr 
Follin, Eva FOEV  T30  044-13 67 59   Gr
Hermansson, Emma   Österäng 044-13 52 31   Gy
Hildeman, Lennart HILE T30 044-13 67 76   Gr
Hult, Ida HUID Österäng 0729-98 14 77   Gy, Gr
Håkansson, Malin HÅMA T30 044-13 67 59   Gy, Gr
Jansson, Tarja JATA T30 044-13 67 59   Gy, Gr
Javourek, Jana  JANA  M103  0728- 85 84 70   Yh
Jönsson, Melinda JÖME T30 044-13 67 59   Gr
Karlsson, Linda KALI T06 044-13 62 38   Gy, Gr
Karlsson, Pia KAPI    0728- 85 84 66  0728- 85 84 66 Gr
Lindecrantz, Louise LILO       Gy, Gr
Lunderup, Klas LUKL Österäng 044-13 52 23 0733-17 19 11 Gy, Gr
Matsdotter, Anna-Karin MAAN  T20/M119 044-13 67 63   Yh, Gy
Nilsson, Kajsa NIKA Österäng 044- 13 65 58 0728-85 81 61 Yh
Norberg, Anders NOAN Österäng 044-13 52 23   Gy
Odén Stefan ODST Wendes 044- 13 68 92 0733-13 68 92  
Olofsson, Cecilia OLCE  T05  044-13 67 70    
Paulsson, Janna PAJN Österäng 044-13 52 31   Gy
Persson, Karin PEKA   044-13 67 87  0733-13 67 87  Yh
Persson, Susanne PESO T31 044-13 67 79 0738-53 24 18 Omv
Pihl, Berndt PIBE Österäng  044-13 52 23 0733-13 52 24 Gy
Pop, Mariana POMA Österäng/T20 044-13 52 23 0738-53 26 71 Gy, Gr
Pålsson, Pia PÅPI  M103   0728- 88 84 72 Yh
Randau, Ulf RAUL T26     Gy
Ringberg, Karolina RIKA T22B 044-13 67 42   Gy
Rudberg Persson, Lena RULE T31 044-13 67 79 0733-13 67 63 Omv
Ryfelt, Agneta RYAG T31   044-13 67 79 0733-13 52 23  Omv 
Saming, Jennie SAJE   T22B   0728-85 78 03  Omv
Segelström, Gudrun SEGU  T30 044-13 67 59   Gy
Sonnerup, Per  SOPE  Wendes   0728-85 78 07  
Sterner, Andreas STAD  T22B 044-13 67 42   Gy, Gr
Svensson, Johanna    M119      Yh
Svärd, Camilla SVCM Österäng   044-13 65 58 0728-85 81 62 Yh 
Stjernberg, Petra STPE  T31    0728- 85 84 67  Omv
Tejera, Pernilla          
Thedsén, Jonas THJO T31 044-13 67 79 0733-13 96 50 Omv, Gy
Tinghög Olofsson, Gabriella TIGA T06 044-13 62 38   Gy, Gr
Vannerberg, Mia VAMI T27 044-13 67 55  
Wienen Johansson, Christine WICH T06 044-13 67 51   Gr
Westergård, Ingela WEIN T32 044-13 67 60 0738-53 24 24  
Zier, Peter ZIPE T26     Yh, Gy
Speciallärare Sign Rum /Våning Telefonnummer Mobilnummer  
Lindberg, Sofia LISO T18 044-13 67 58 0733-13 67 70

Speciallärare
inriktning språk-, skriv- och läsutveckling

Olsson, Elisabeth OLEL T18 044-13 67 58 0733-17 19 34

Special-
pedagog

Administrativ personal  Sign.  Rum/Våning  Telefonnummer  Mobilnummer  
          Arbetar med
Andersson Ekberg, Carina ANCR  Våning 1 044-13 67 45    Administrativ Assistent 
(Elevärende Yh)

Hällgren, Eva
Eroldsson, Charlotta

HÄEV
CHER
 Våning 1 044-13 67 52  

Administrativ
Assistent
(Betyg/Intyg)

Lang, Mona LAMO  Våning 1 044-13 67 43   Administrativ
Assistent
(Faktura-hantering,
Anmälan till prövning)
Norén, Jessi   Expedition, T-huset 0733- 13 67 69   Utvecklare, Schema
Kurator         Arbetar med
Danielsson, Agneta DAAG  Våning 1 044-13 67 49   Psykisk ohälsa, familjeproblem, missbruk, skolrelaterade problem, psykosocial miljö
Vaktmästare         Arbetar med
Ejremar, Harry EJHA Källarvåning 044-13 67 54 0733-13 67 53 Service, underhåll och reparationer
Tekniker         Arbetar med
Gassne, Per   Källarvåning   044-13 67 91 Nätverk och datorer
 Skolledning          
Johansson, Jörn   Expedition, T-huset     Gy, Gr
Capion, Ulrica   Expedition, T-huset     Yh, yrkesutbildning

  

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.