Källkritik

Det är viktigt att göra en källkritisk värdering av de källor du använder till dina skolarbeten. Här kan du se ett par filmer, gjorda av vår tidigare skolbibliotekarie Pernilla Tejera, som visar grunderna i hur du gör det.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.