Källhänvisningar

När du skriver ett arbete ska du ange vilka källor du använder genom att referera till dina källor i din text. Du ska också skriva en källförteckning eller referenslista i slutet av din text.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.