Källhänvisningar

När du skriver ett arbete ska du ange vilka källor du använder genom att referera till dina källor i din text. Du ska också skriva en källförteckning i slutet av din text.

På Vuxenutbildningen i Kristianstad brukar vi använda oss av Harvard-systemet för att ange källor. Vi har skapat två mallar som visar hur källhänvisningarna ska se ut.

Den enkla varianten kan du, som läser kurser på grundläggande nivå eller yrkesförberedande kurser, använda. Om du läser studieförberedande gymnasiekurser bör du använda den andra mallen.

Här nedan kan du se en film om källhänvisning och referenshantering, gjord av vår tidigare skolbibliotekarie Pernilla Tejera.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.