Beställa diplom Vård och omsorgscollege

Här kan du beställa ditt diplom från Vård- och omsorgscollege Kristianstad. Gäller dig som blev klar med din utbildning från och med december 2020.

Du ska ha läst minst hälften av kurserna hos en certifierad medlem i VO College. Tänk på att du även ska ha betyg i gymnasiekurserna Svenska / Svenska som andraspråk 1 och Samhällskunskap 1a1 eller motsvarande kunskaper. Diplomet skickas med post till den adress du anger. Vi skickar inga beställningar via mejl. Din beställning hanteras skyndsamt.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.