Beställa betyg, vuxenutbildningen

Här kan du beställa betygsdokument för kurser som blivit betygsatta vid Vuxenutbildningen i Kristianstad. Betyget skickas med post till adressen du anger. Vi skickar inga beställningar med e-post. Din beställning hanteras skyndsamt.

 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.