Beställa betyg

Här kan du beställa betygsdokument för kurser som blivit betygsatta vid Vuxenutbildningen i Kristianstad. Betyget skickas med post till adressen du anger. Vi skickar inga beställningar med e-post. Din beställning hanteras skyndsamt. För tillfället förlängd handläggningstid upp till 7-10 dagar.

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.