Skolor

Vuxenutbildningen är en sammanhållen lärandeorganisation med fokus på dina olika behov.

Dina behov styr

Det är aldrig för sent att lära sig något nytt! Kommunal vuxenutbildning omfattar:

  • svenska för invandrare
  • grundläggande nivå
  • gymnasial nivå

Utgångspunkten för vuxenutbildningen är dina behov och förutsättningar. Hos oss kan du läsa svenska för invandrare (SFI), särskild utbildning för vuxna (Lärvux), grundskole- och gymnasiekurser (Komvux), yrkeshögskola, yrkesvux samt lärling. Läs mer under Utbildningar

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.