Prövning

Information hur prövningen vid Vuxenutbildningen, Kristianstads Kommun fungerar.

1. Vad är en prövning?
En prövning innebär att dina kunskaper och färdigheter prövas mot de kunskapskrav som finns i Skolverkets ämnesplan. För att prövningen ska resultera i ett kursbetyg krävs därför att du gör flera uppgifter som tillsammans ger ett underlag för bedömning. Uppgifterna kan vara skriftliga och/eller muntliga samt innehålla praktiska moment beroende på ämnets karaktär. På hemsidan finns en enkel beskrivning hur prövningarna går till i de vanligaste förekommande kurserna.

2. Vem får göra en prövning?
I princip får den som vill göra en prövning, antingen för att du har underkänt i en kurs, behöver kursen men inte har betyg i denna eller om du önskar ett högre betyg. Undantaget är om du fortfarande går på gymnasiet.

3. Vad kostar prövningen?
Det finns avgiftsbelagda och kostnadsfria prövningar:
a) Saknar du betyg eller har underkänt i kursen har du rätt att göra en prövning kostnadsfritt.
b) Om du redan har ett godkänt betyg som du önskar höja eller redan prövat en kurs och blivit underkänd kostar det för närvarande 500 kr/kurs. Bor du i annan kommun än i Kristianstad kostar alla prövningar 500 kr/kurs.

5. Hur anmäler man sig till en prövning?
Om du är skriven i Kristianstads kommun görs detta via vår webbansökan. Om du är skriven i annan kommun finns det blankett under Relaterad information. Du får endast anmäla dig till en prövning/prövningsperiod. Behöver du hjälp? Kontakta studie- och yrkesvägledare på Väglednings- och lärcentrum (VLC).

6. Vad händer efter man anmält sig till en prövning?
När du anmält dig och eventuell betalning är inkommen får du besked av VLC om du är antagen till prövningen och vilken lärare du skall kontakta. Du skall sedan kontakta den läraren via den mejladress du fått inom 10 dagar. Av läraren får du besked om kursinnehåll och litteratur samt när prövningen skall startas och vara slutförd. Du får också detaljerad information om hur och när prövningen (prov och/eller delprov) ska ske. En del av kurserna innehåller praktiska moment som prövas, exempelvis laboration. En legitimationskontroll görs. Det är sedan ditt ansvar att vara nåbar för läraren och se till lämna in de uppgifter du får samt göra de prov/bedömningar som skall göras vid den tid som läraren informerar om. Ingen undervisning eller handledning sker vid prövning. Du kan normalt bara göra en prövning per prövningsperiod. En prövningsperiod är ungefär 5 veckor och inom den tiden skall en prövning normalt göras, Undantag är i de kurser där praktiska moment ingår såsom laborationer.

7. Betyg?
Efter prövningen sätter läraren betyg. Betyget går inte att överklaga. Betyget skickas till den postadress du meddelat inom ett par veckor efter prövningen är klar.


Prövningsdatum

Våren 2018. Fasta prövningstillfällen:

Matematik/Naturvetenskap 

 Tid

 

2019-01-09 

08.00-12.00

 

2019-02-25

08.00-12.00

 

2019-03-25

08.00-12.00

 

2019-04-29

08.00-12.00

 

2019-05-27

08.00-12.00

 


Betalning

Prövningsavgiften betalar du till Kristianstads kommun, bankgiro.

Vid betalningen ska du under meddelande ange:

  • ditt namn.
  • kommunens interna kontonummer
  • vilket/vilka ämnen betalningen det gäller.

Betalningsmottagare: KRISTIANSTADS KOMMUN 
Bankgiro: 657-9536 
Avsändare: Namn och de 6 första siffrorna i personnumret 
Skriv på meddelande: 786871000.31910.452.7309.690870

kvitto på inbetald avgift skall lämnas/skickas till:

Götgatan 2
291 33 Kristianstad


Validering

Du som tillgodogjort dig kunskaper på egen hand genom exempelvis arbetslivserfarenhet eller studerat utomlands och önskar få dina kunskaper dokumenterade i form av ett intyg, kan få detta genom validering. Önskar du betyg så hänvisas du till prövning.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.