Prövning

Information hur prövningen vid Vuxenutbildningen, Kristianstads kommun fungerar. Det är viktigt att du läser informationen nedan innan du gör din ansökan.

1. Vad är en prövning?

En prövning innebär att dina kunskaper och färdigheter prövas mot de kunskapskrav som finns i Skolverkets ämnesplan. En förutsättning för att du ska klara prövningen är att du redan har kunskaperna som krävs i kursen då du inte får någon undervisning inför prövningen.

För att prövningen ska resultera i ett kursbetyg krävs därför att du gör flera uppgifter som tillsammans ger ett underlag för bedömning. Uppgifterna kan vara skriftliga och/eller muntliga samt innehålla praktiska moment beroende på vilken kurs prövningen gäller.

Du får information om prövningens upplägg när du tar kontakt med ansvarig lärare, i samband med att du fått ditt antagningsbesked. Det är viktigt att du är medveten om att det ingår flera moment i en prövning och att du är redo direkt vid startdatumet. 

2. Vem får göra en prövning?

För att få göra en prövning behöver du vara minst 20 år eller nyligen gått ut gymnasiet. Anledningen till att göra en prövning kan antingen vara för att du sedan tidigare har underkänt i en kurs, behöver kursen men inte har betyg i denna eller om du önskar ett högre betyg.

3. Kostar prövningen?

Det finns kostnadsfria och avgiftsbelagda prövningar:

  • Om du saknar betyg eller har underkänt i kursen har du rätt att göra en kostnadsfri prövning. 
  • Om du redan har ett godkänt betyg eller varit antagen till en prövning hos oss vid ett tidigare tillfälle kostar det för närvarande 500 kr per prövning.
  • Om du bor i annan kommun än i Kristianstad kostar alla prövningar 500kr/kurs.

Betalningen gör du i samband med din ansökan, senast sista kompletteringsdag. Du hittar mer information längre ner på sidan.

Om du ångrar din betalda anmälan får du ingen återbetalning eftersom hanteringen är påbörjad. 

4. Hur anmäler man sig till en prövning?

Anmälan görs via vår webbansökan. Det går att anmäla sig till två prövningar per prövningsperiod, så länge det inte gäller kurser som bygger på varandra (Exempelvis Engelska 5 och Engelska 6 samma start beviljar vi vanligtvis inte). 

Behöver du hjälp? Kontakta studie- och yrkesvägledare på Väglednings- och lärcentrum (VLC).

5. Vad händer efter att man har anmält sig till en prövning?

När du sökt en prövning och eventuell betalning samt kvitto är inskickat får du besked av Antagningsenheten om du är antagen till prövningen. Du får även veta vilken lärare du skall kontakta. Antagningsenheten kommer att kontakta dig på mail om det behövs kompletterande uppgifter till din anmälan. 

Antagningsbesked och kontaktlista skickas ut måndagen en vecka före prövningens start. Du skall då kontakta din lärare via mail inom 10 dagar, annars avbryts prövningen och du får söka till prövningen på nytt vid ett senare tillfälle.

Av läraren får du mer information om kursinnehåll och litteratur. Du får också detaljerad information om hur och när prövningen (prov och/eller delprov) ska genomföras.

Ett eller flera moment i prövningarna genomförs på plats, beroende på kurs. En del av kurserna innehåller praktiska moment som prövas, exempelvis en laboration. Då görs en legitimationskontroll. Längst ner på sidan, under "relaterad information", finns mer information om prövningar i Biologi, Fysik, Kemi och Naturkunskap. 

Det är ditt ansvar att vara nåbar för läraren och se till att lämna in de uppgifter du får, samt genomföra de moment som skall göras vid den tid som läraren informerar om. 

Ingen undervisning eller handledning sker vid prövning. 

Vi har fyra starter om året för prövningar, två på våren och två på hösten. En prövningsperiod löper under 10 veckor. Undantag är i de kurser där praktiska moment ingår, såsom laborationer, som då kan ha fasta prövningstillfällen. Denna information får du av ansvarig lärare i samband med att du tar kontakt, efter att ha fått ditt antagningsbesked.

Det är viktigt att du använder ditt skolkonto och inte din privata adress när du fått kontakt med din lärare, eftersom din lärare kommer använda denna epost i vidare kommunikation.

6. Betyg

Efter prövningen sätter läraren betyg. Betyget går inte att överklaga. 

Om du blir underkänd i ett moment så innebär det att du får betyg F i prövningen. Det finns ingen möjlighet att göra om ett moment. 

För att få ut ditt betyg gör du en betygsbeställning på vår hemsida, under fliken ”Elevinformation”.

Vi får ofta önskemål om att en sökande önskar ett betyg på väldigt kort tid. Detta är inte alltid möjligt, undantaget ibland matematik. I språk och andra ämnen behöver du söka en prövning i god tid före ditt behov av ett betyg. Tänk på detta vid exempelvis planer på att söka till högskola/universitet där du har ett sista kompletteringsdatum att förhålla dig till. Om du har frågor kan du kontakta alexander.hoijer@kristianstad.se

Prövningsdatum

Vi har just nu öppet för ansökan till prövningsperioderna som startar 15 januari (stänger 10 december) och 25 mars (stänger 3 mars). Tänk på att sista kompletteringsdag är dagen efter sista ansökningsdag.

En prövningsperiod sträcker sig över 10 veckor och samtliga moment behöver vara genomförda och godkända före slutdatumet. Mer information får du av din lärare. 

Betalning

Om du redan har ett godkänt betyg eller varit antagen till en prövning hos oss vid ett tidigare tillfälle kostar det för närvarande 500 kr/kurs. Bor du i annan kommun än i Kristianstad kostar alla prövningar 500kr/kurs.

Prövningsavgiften betalar du till Kristianstads kommun, bankgiro:

Betalningsmottagare: KRISTIANSTADS KOMMUN 

Bankgiro: 657-9536 

Kvitto (bild) på inbetald avgift skall skickas till e-post: alexander.hoijer@kristianstad.se 

Det som behöver finnas med på kvittot (bilden) är:

  • Kontonummer som utfört betalningen.
  • Avsändare: Namn och de 6 första siffrorna i personnumret 
  • Skriv även på meddelande: 787171000.31910.452.7309.690870

Det är viktigt att informationen ovan finns med i det kvitto (den bild) som skickas in. 

Validering

Du som tillgodogjort dig kunskaper på egen hand genom exempelvis arbetslivserfarenhet eller studerat utomlands och önskar få dina kunskaper dokumenterade i form av ett intyg, kan få detta genom validering. Önskar du betyg så hänvisas du till prövning.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.