Prövning

Information hur prövningen vid Vuxenutbildningen, Kristianstads kommun fungerar.

1. Vad är en prövning?

En prövning innebär att dina kunskaper och färdigheter prövas mot de kunskapskrav som finns i Skolverkets ämnesplan. En förutsättning för att du skall klara prövningen är att du redan har kunskaperna som krävs i kursen då ingen undervisning kommer att ske inför prövningen. För att prövningen ska resultera i ett kursbetyg krävs därför att du gör flera uppgifter som tillsammans ger ett underlag för bedömning. Uppgifterna kan vara skriftliga och/eller muntliga samt innehålla praktiska moment beroende på ämnets karaktär. Du får information om prövningens upplägg när du tar kontakt med ansvarig lärare i samband med att du fått ditt antagningsbesked. Det är viktigt att du är medveten om att det ingår flera moment i en prövning. 

2. Vem får göra en prövning?

För att få göra en prövning behöver du vara minst 20 år eller nyligen gått ut gymnasiet. Anledningen till att göra en prövning kan antingen vara för att du sedan tidigare har underkänt i en kurs, behöver kursen men inte har betyg i denna eller om du önskar ett högre betyg.

3. Vad kostar prövningen?

Det finns kostnadsfria och avgiftsbelagda prövningar:

a) Saknar du betyg eller har underkänt i kursen har du rätt att göra en prövning kostnadsfritt.

b) Om du redan har ett godkänt betyg eller varit antagen till en prövning hos oss vid ett tidigare tillfälle kostar det för närvarande 500 kr/kurs. Bor du i annan kommun än i Kristianstad kostar alla prövningar 500kr/kurs. Om du ångrar din betalda anmälan får du ingen återbetalning eftersom hanteringen är påbörjad.

4. Hur anmäler man sig till en prövning?

Anmälan görs via vår webbansökan. Det går att anmäla sig till max två prövningar per prövningsperiod, så länge det inte gäller kurser som bygger på varandra (Exempelvis Engelska 5 och Engelska 6 samma start beviljar vi vanligtvis inte). 

Behöver du hjälp? Kontakta studie- och yrkesvägledare på Väglednings- och lärcentrum (VLC).

5. Vad händer efter att man har anmält sig till en prövning?

När du anmält dig och eventuell betalning samt kvitto är inskickad får du besked av Antagningsenheten om du är antagen till prövningen och vilken lärare du skall kontakta. 

Antagningsbesked och kontaktlista skickas ut måndagen före prövningens start. Du skall sedan kontakta din lärare via den mejladress du fått inom 10 dagar, annars avbryts prövningen.

Av läraren får du besked om kursinnehåll och litteratur samt när prövningen skall startas och vara slutförd. Du får också detaljerad information om hur och när prövningen (prov och/eller delprov) ska ske. En del av kurserna innehåller praktiska moment som prövas, exempelvis en laboration. Då görs en legitimationskontroll.

Det är ditt ansvar att vara nåbar för läraren och se till att lämna in de uppgifter du får samt göra de prov/bedömningar som skall göras vid den tid som läraren informerar om.

Ingen undervisning eller handledning sker vid prövning.

Vi har fyra starter om året för prövningar, två på våren och två på hösten. En prövningsperiod löper under 20 veckor. Undantag är i de kurser där praktiska moment ingår, såsom laborationer, som då kan ha fasta prövningstillfällen. Denna information får du av ansvarig lärare i samband med att du tar kontakt efter att ha fått ett antagningsbesked.

6. Betyg

Efter prövningen sätter läraren betyg. Betyget går inte att överklaga.

För att få ut ditt betyg gör du en betygsbeställning på vår hemsida, under fliken ”Elevinformation”.

Prövningsdatum

Nästa prövningsperiod påbörjas den 9 november 2020. Under våren 2021 erbjuds ytterligare två perioder. Det första med start den 18 januari och det andra med start den 29 mars 2021. En prövningsperiod sträcker sig över 20 veckor och samtliga moment behöver vara genomförda och godkända före slutdatumet. 

Betalning

Prövningsavgiften betalar du till Kristianstads kommun, bankgiro.

Betalningsmottagare: KRISTIANSTADS KOMMUN 

Bankgiro: 657-9536 
Avsändare: Namn och de 6 första siffrorna i personnumret 
Skriv på meddelande: 787171000.31910.452.7309.690870

Kvitto på inbetald avgift skall skickas till e-post: alexander.hoijer@kristianstad.se

eller med vanlig post till:

Alexander Höijer
Administrationen
Götgatan 2
291 33 Kristianstad

Validering

Du som tillgodogjort dig kunskaper på egen hand genom exempelvis arbetslivserfarenhet eller studerat utomlands och önskar få dina kunskaper dokumenterade i form av ett intyg, kan få detta genom validering. Önskar du betyg så hänvisas du till prövning.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.