Olyckor och kriser

Olyckor och kriser är något som vi tyvärr alla drabbas av någon gång. Om något händer i våra verksamheter är det viktigt att vara förberedd. Alla förskolor och skolor har krisplaner. Det finns också rutiner för hur vi ska göra för att på bästa sätt hjälpa till om något händer.

Akuta situationer

Vid akuta situationer, till exempel extremt väder, kan verksamheterna påverkas. Vår ambition är att hålla öppet så långt det är möjligt. Information om inställda bussar eller stängda verksamheter meddelas på hemsidan, via skolsystem och P4 Radio Kristianstad.

Krisplan

Om något händer är det viktigt att veta hur vi på bästa sätt ska hantera detta. På varje förskola och skola finns en krisplan. Det finns också en övergripande krisplan som kan användas om det händer något som drabbar många. Krisplanerna innehåller bland annat namn och kontaktuppgifter till personer som är lämpliga att hantera en kris. Inom kommunen finns en grupp som kallas POSOM som står för psykiskt och socialt omhändertagande. Insats från POSOM Kristianstad ska användas vid extraordinära händelser och kriser där samhällets ordinarie resurser inte räcker till.

Information

Varje förskola och skola har rutiner för hur föräldrar ska kontaktas om något händer. Information ges via SMS eller skolsystemen.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.