Studie- och yrkesvägledning

Inom utbildningens ram finns flera olika val som barn och elever ska göra. Studie- och yrkesvägledning ska stödja i de val som gäller olika utbildningsvägar.

Studie- och yrkesvägledning

På vägen från förskola till en avslutad gymnasieutbildning finns många val för elever och vårdnadshavare. Det gäller både utbildning och val samt ansökan till olika skolor. Studie- och yrkesvägledning i grund- och gymnasieskolan ska stödja i de val som gäller utbildningsvägar. Vägledningen omfattar information, rådgivning och karriärhantering.

Gymnasiestudier

För att komma i kontakt med studie- och yrkesvägledare på våra gymnasieskolor kan du vända dig direkt till gymnasieskolorna. Du hittar samtliga kommunala och fristående gymnasieskolor i Kristianstad kommun och deras kontaktuppgifter på sidan "Förskolor och skolor A-Ö."

Förskolor och skolor A-Ö

Studie- och yrkesvägledning för vuxna

På väglednings- och lärcentrum, VLC, kan du få vägledning av studie- och yrkesvägledare om arbetsmarknad, yrkesval och studier. I samband med vägledningen erbjuds du även att validera kunskaper du förvärvat utanför det formella utbildningssystemet, till exempel i arbetslivet.

Väglednings- och lärcentrum

Kommunalt aktivitetsansvar

Du som är mellan 16 och 20 år och saknar slutbetyg från grundskolan eller en gymnasieexamen/yrkesexamen efter studier på gymnasiet omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). Du kan få hjälp att planera din framtid när det gäller studier eller arbeten.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.