Studie- och yrkesvägledning

Inom utbildningens ram finns flera olika val som barn och elever ska göra. Studie- och yrkesvägledning ska stödja i de val som gäller olika utbildningsvägar.

Studie- och yrkesvägledning

På vägen från förskola till en avslutad gymnasieutbildning finns många val för elever och vårdnadshavare. Det gäller både utbildning och val samt ansökan till olika skolor. Studie- och yrkesvägledning i grund- och gymnasieskolan ska stödja i de val som gäller utbildningsvägar. Vägledningen omfattar information, rådgivning och karriärhantering.

Gymnasiestudier

För att komma i kontakt med studie- och yrkesvägledare på våra gymnasieskolor kan du vända dig direkt till gymnasieskolorna. Du hittar samtliga kommunala och fristående gymnasieskolor i Kristianstad kommun och deras kontaktuppgifter på sidan "Förskolor och skolor A-Ö."

Förskolor och skolor A-Ö

Studie- och yrkesvägledning för vuxna

På väglednings- och lärcentrum, VLC, kan du få vägledning av studie- och yrkesvägledare om arbetsmarknad, yrkesval och studier. I samband med vägledningen erbjuds du även att validera kunskaper du förvärvat utanför det formella utbildningssystemet, t.ex. i arbetslivet.

Väglednings- och lärcentrum

Kommunalt aktivitetsansvar

Du som är mellan 16 och 20 år och saknar slutbetyg från grundskolan eller en gymnasieexamen/yrkesexamen efter studier på gymnasiet omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret. Du kan få hjälp att planera din framtid när det gäller studier eller arbeten.

Kommunen har, enligt skollagen, ansvar och en skyldighet att hålla sig informerad om sysselsättningen samt följa upp ungdomar i åldern 16-20 år som inte går i gymnasieskolan eller som regelbundet står utanför arbetsmarknaden.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.