Tieto Education

I skolsystemet Tieto Education kommer du åt bland annat frånvaroanmälan, betyg, studieplan, barnschema och kontaktuppgifter. Som vårdnadshavare loggar du in i appen Tieto Edu.

Tieto Education är ett skolsystem i förskolan och skolan som hanterar barn- och elevuppgifter, kontaktuppgifter, barnschema, närvaro/frånvaro med mera. Läs mer vad som gäller för dig utifrån vilken roll du har.

Vårdnadshavare

För att få tillgång till Tieto Education behöver du som vårdnadshavare ladda ner appen Tieto Edu. Appen är gratis och finns att ladda ner på mobiltelefon eller surfplatta i App Store och Google Play. Du loggar in med BankID.

Är du god man, fosterförälder eller familjehem och därmed behöver få tillgång skolsystemen ska du vända dig till personalen på förskolan eller skolan. De hjälper dig så att du kan logga in via BankID.

I appen Tieto Edu får du som vårdnadshavare enkelt tillgång till viktiga funktioner gällande förskola, fritidshem och skola, till exempel:

 • Dina kontaktuppgifter 
  Under menyvalet inställning längst upp till höger finns möjlighet att välja “Mina kontaktuppgifter”. Här visas din adress utifrån folkbokföringen. Det är viktigt att du anger aktuella telefonnummer och e-post för att hålla kontaktinformationen uppdaterad.
 • Frånvaroanmälan
 • Skolschema 
  Här visas skolschemat för ditt barn som har en placering i skola. Dagens datum visas med ämne och klockslag för respektive lektion. Du kan trycka vidare för att se andra dagar eller veckor (kommande eller föregående veckor).
 • Registrera barnschema

På startsidan ser du ditt eller dina barn med gemensamma funktioner. Har du flera barn swipar du åt vänster för att navigera till enskilt barn. När ditt barn fyller 18 år kommer du inte längre att se barnet i appen.

Under menyvalet inställning längst upp till höger finns möjlighet att välja språk, svenska eller engelska.

Information på olika språk

Vi har information om appen på olika språk (pdf-dokument) och i dokumenten står det "Vill du komma åt Tieto Edu app via dator finns länk på www.kristianstad.se/skolsystem". Vi har tyvärr få ta bort den här länken tillfälligt då inloggningen inte fungerade. Arbete med felsökning pågår och under tiden kan man frånvaroanmäla via Tieto Edu app på mobiltelefon eller surfplatta, eller genom att ringa till förskolan eller skolan. Du hittar kontaktuppgifter på förskolornas och skolornas egna hemsidor.

Förskolor och skolor A-Ö

Vi har information om appen på följande språk (pdf-dokument):

E-tjänster

Vissa e-tjänster som rör förskola och skola kommer du åt direkt när du är inloggad i appen. Alla våra e-tjänster hittar du på vår samlingssida:

E-tjänster, barn och utbildning

Elev

Som myndig elev måste du själv frånvaroanmäla dig när du inte är i skolan.

Frånvaroanmälan för elever i gymnasieskolan

Personal

På kommunala datorer hittar du inloggningen på intranätet.

Kristianstads kommuns intranät

Om du behöver logga in från en dator som inte är kommunal så loggar du in med BankID via länken nedan:

Direkt till e-tjänsten Tieto Education för personal

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.