G Suite

Skolsystemet G Suite for Education är ett mail- och dokumenthanteringssystem för elever och personal.

Skolsystemet G Suite for Education är en uppsättning verktyg som utformats för att ge elever och lärare större möjligheter när de lär sig och skapar tillsammans.

I G Suite skapar, lagrar och delar elever och personal olika dokument med varandra. Elever och personal har i G Suite tillgång till Googles verktyg som stöd i undervisningen. Lärare kan ge omedelbar feedback och följa elevers framsteg för att förbättra resultaten.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.