G Suite for Education

Skolsystemet G Suite for Education är ett molnbaserat verktyg för bland annat mejl- och dokumenthantering för elever och personal på barn- och utbildningsförvaltningen, som är enkelt att anpassa i klassrummet.

Skolsystemet G Suite for Education är en uppsättning verktyg som utformats för att ge elever och lärare större möjligheter när de lär sig och skapar tillsammans. I G Suite for Education kan elever och personal arbeta online eller offline, när som helst och på en valfri enhet. Verktygen används för att främja samarbete, kreativitet och kritiskt tänkande, och för att arbeta enskilt med en elev eller med hela klassen.

I G Suite skapar, lagrar och delar elever och personal olika dokument med varandra. Elever och personal har i G Suite tillgång till Googles verktyg som stöd i undervisningen. Lärare kan ge omedelbar feedback och följa elevers framsteg för att förbättra resultaten.

Vårdnadshavare har inte tillgång till G Suite.

G Suites tjänster innehåller inte reklam och använder inte informationen i tjänsterna i annonseringssyfte.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.