Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan för barn och elev görs innan skoldagen börjar av vårdnadshavare via Edlevo app. Myndiga elever frånvaroanmäler via Unikum och EdlevoElev. Du kan bara frånvaroanmäla ditt barn en dag i taget, idag eller imorgon.

Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan ska ha registrerats innan skoldagen eller verksamheten börjar. Du kan bara sjukanmäla ditt barn en dag i taget, idag eller imorgon.

Edlevo app väljer du frånvaro och markera det/de barn som ska frånvaroanmälas. Du kan välja

  • Heldag samt idag eller imorgon.
  • Tidsbestämd som är del av dag där du anger datum och klockslag för frånvaron.

Har ditt barn fritidshems placering och frånvaroanmälan görs för heldag blir det frånvaro både för skolan och fritidshem. Gäller frånvaro endast fritidshem ska tidsbestämd frånvaro väljas och skriv in aktuella fritidshemstider.

Anmäld frånvaro

Här kan du se vilken frånvaro som gjorts för dina barn. Gäller frånvaroanmälan idag eller i framtiden kan du radera den anmälda frånvaron genom att klicka på soptunnan.

Rapporterad frånvaro

Här syns frånvaron och är det skola visas giltig frånvaro och ogiltig frånvaro.

Frånvaroanmälan myndiga elever

Myndiga elever på gymnasiet frånvaroanmäler sig själva via Unikum genom att klicka på TietoElev, som finns under Mina Verktyg.

När eleven fyller 18 år kan du som vårdnadshavare inte längre frånvaroanmäla ditt barn.

Annan frånvaro

Anmälan av semester eller annan typ av frånvaro ska göras i god tid innan ledigheten.

Förskola och fritidshem

Semester och ledigheter lämnas via barnschema i Edlevo app. På aktuell vecka markeras ledig hel vecka eller vid enstaka dagar lämnar du aktuell dag tom (inga tider). Mer information finns under registrera barnschema.

Registrera barnschema

Information till förskola eller fritidshem

Inom Edlevo app finns tillgång till att skicka meddelande genom att trycka på plustecknet och under rubriken informationsmeddelande markera vilket barn det gäller. Tryck vidare på knappen nere i högra hörnet för att skriva ditt meddelande och skicka iväg.

Om du inte vill använda appen kan du skicka SMS med information till förskolan och fritidshem, till exempel om ditt barn ska hämtas av någon annan. Om du skickar ett SMS efter klockan 17 kommer det att visas för nästkommande dag. Det kommer tillbaka ett SMS bekräftelse att informationen är registrerad eller om något har gått fel och orsaken till detta.

SMS skickas till nummer 0730-121425 och det måste börja med texten INFO samt barnets personnummer (ÅÅMMDD-NNNN). Sen kan du skriva ditt meddelande med valfri text.

Registrera ditt mobilnummer

För att kunna ta del av viss information som skolan skickar ut måste du som vårdnadshavare registrera ditt mobilnummer i appen Edlevo. Det gör du genom att klicka på menyn högst upp till höger (tre streck). Klicka sedan på "Visa fullständig profil" som står under ditt namn. Där kan du sedan fylla i ditt telefonnummer.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.