Frånvaroanmälan för elever i gymnasieskola

Frånvaroanmälan för elever i gymnasieskola kan skickas via SMS. Meddelandet registreras då direkt i lärportalen Edwise. För att kunna använda SMS-tjänsten måste vårdnadshavaren eller eleven registrera sitt mobilnummer i Edwise. Samtliga SMS skickas till nummer 0730-12 14 25.

Registrera ditt mobilnummer

För att kunna använda SMS-tjänsten måste du som vårdnadshavare registrera ditt mobilnummer i Edwise. Det gör du under "Min profil". Samtliga SMS skickas till nummer 0730-12 14 25.

Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan ska ske innan dagen börjar. Om du skickar ett SMS med frånvaroanmälan efter klockan 17 blir eleven frånvaroanmäld dagen efter. Du kan bara frånvaroanmäla en dag i taget.

För att anmäla sjukfrånvaro skriver du: Personnummer (ÅÅMMDD-NNNN)
Tex: 020814-0001

För att anmäla frånvaro del av dag skriver du: Personnummer TTMM-TTMM (från-till)
Exempel: 020814-0001 1000-1200

För att anmäla frånvaro heldag nästa dag skriver du: Personnummer (ÅÅMMDD-NNNN) datum
Exempel: 020814-0001 151116

För att anmäla frånvaro del av dag nästa dag skriver du: Personnummer (ÅÅMMDD-NNNN) datum TTMM-TTMM (från-till)
Exempel: 020814-0001 151116 1300-1400

Vårdnadshavare frånvaroanmäler

Frånvaroanmälan via SMS kan bara göras från det mobilnummer som finns registrerat på vårdnadshavaren. När frånvaroanmälan är registrerad skickas ett SMS som bekräftelse till båda vårdnadshavarna. Skulle inte anmälan fungera av någon orsak så skickas ett svar att det inte har gått att anmäla frånvaron och orsak till detta.

Myndiga elever frånvaroanmäler

Myndiga elever på gymnasiet frånvaroanmäler sig själva via SMS om de har sitt mobilnummer registrerat i Edwise. Då skickas en bekräftelse att frånvaroanmälan är registrerad till eleven. När eleven fyller 18 år kan inte du som vårdnadshavare längre frånvaroanmäla ditt barn.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.