Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan till förskola, fritidshem och grundskola görs via appen Tieto Edu eller direkt till skolan innan skoldagen börjar. Inloggning till Tieto Edu app sker med hjälp av BankID. Frånvaroanmälan till gymnasiet sker via SMS och skickas till nummer 0730-12 14 25.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.