Google Workspace for Education

Skolsystemet Google Workspace for Education är ett molnbaserat verktyg för bland annat mejl- och dokumenthantering för elever och personal på barn- och utbildningsförvaltningen, som är enkelt att anpassa i klassrummet.

Google Workspace for Education är användarvänligt och anpassat för att man ska kunna arbeta och lära tillsammans. Föräldrar kan vara aktiva i sina barns arbete på ett helt nytt sätt. För elever med särskilda behov finns flera funktioner som underlättar, till exempel talsyntes och stavningsstöd, vilket också ger en större likvärdighet. Barn- och utbildningsförvaltningen har ett avtal med Google, vilket innebär att vi får hantera personuppgifter i tjänsten enligt GDPR.

Google Workspace innehåller funktioner för e-post, videomöten, kalender, textdokument, presentation, kalkyl och formulär. Det finns även en integrerad översättningsfunktion.

När elever och personal är inloggade i Google Workspace är det domänen som bestämmer vissa saker som till exempel vilka appar man kan använda. Allt är lättåtkomligt, oavsett vilken enhet som används. Som användare har du obegränsad lagring, det är reklamfritt, allt autosparas och det går också att arbeta offline.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.