Skolsystem

I våra kommunala förskolor och skolor använder vi skolsystem för kommunikation mellan pedagoger, elever och vårdnadshavare. I skolsystemen kan du ta del av information från pedagoger, anmäla frånvaro och följa din eller dina barns kunskapsutveckling.

Vi arbetar med att byta ut skolsystemet Edwise mot Tieto Education och Unikum. Övergången sker succesivt under året och förskolan eller skolan informerar när förändringar sker.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.