Skolskjuts

För elever som behöver skolskjuts och som åker på de ordinarie skolskjutsturerna behöver vårdnadshavare inte ansöka om skolskjuts. Ordinarie turer visas på kartan för skolskjutsturer. De som bor utanför ordinarie sträckor och är skolskjutsberättigade kan kontakta oss.

Skolskjuts för grundskoleelever

Du som vårdnadshavare behöver inte ansöka om skolskjuts där ordinarie skolskjutstur går om eleven är skolskjutsberättigad. Ordinarie turer visas på kartan för skolskjutsturer. Om du bor utanför ordinarie sträckor kan du kontakta transportavdelningen. Använd kartan för skolskjutsturer om du vill se turerna för grundskolans skolskjutsar.

Karta för skolskjutsturer

För att en elev ska ha rätt till skolskjuts ska avståndet mellan hem och skola vara minst:

 • 2 000 m för åk F - 1
 • 2 500 m för åk 2 - 3
 • 3 000 m för åk 4 - 6
 • 4 000 m för åk 7 - 9

Eleverna hämtas inte vid hemmet:

 • elev i åk F - 1 kan få ta sig fram 2 000 m till en hållplats
 • elev i åk 2 - 3 får ta sig fram 2 500 m
 • övriga 3 000 m

Eventuella störningar i skolskjutstrafikens morgonturer meddelas genom P4 Radio Kristianstad och på kristianstad.se. 

Skolskjuts vid växelvis boende för elever på grundskola

Elever som bor lika mycket hos båda vårdnadshavarna kan ansöka om skolskjuts. Tänk på att det bara går att ansöka för elever på grundskola. Båda föräldrarna måste vara folkbokförda i Kristianstads kommun och en av vårdnadshavarna ska bo i det aktuella upptagningsområdet.

Även vid tidigare beviljad skolskjuts ska ny ansökan göras inför nytt läsår. Ansökan ska göras under perioden 1 april - 31 maj för garanterad skolskjuts vid skolstart. Ansökningar efter denna period innebär handläggningstid på fyra veckor. Handläggning sker inte under veckorna 28-31. 

Regler och lagar om skolskjuts

För information om regler och lagstiftning kring skolskjutsverksamheten, se vårt skolskjutsreglemente.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.