Busskort, gymnasiekort

Om du är folkbokförd i Kristianstads kommun och har mer än 6 kilometer till skolan är du berättigad ett busskort. Kommunen ansvarar för gymnasieelevers resor fram till första kalenderhalvåret det år de fyller 20 år.

Utlämning av gymnasiekort

Hantering och utskick av dessa ser lite olika ut beroende på var du går i skolan.

Skånetrafikens gymnasiekort är personligt och ska behållas under hela gymnasietiden. Om du redan fått ett busskort så fortsätter du att använda det. Det gäller även dig som har haft ett busskort på grundskolan. Det kortet har nu blivit aktiverat med en gymnasiekortsbiljett.

 • Om du ska börja i någon av våra kommunala gymnasieskolor kommer du få ditt kort hemskickat via post. Om du av någon anledning inte fått busskortet vänder du dig till din skola. 

För dig som går på en fristående gymnasieskola i Kristianstad eller gymnasieskola i annan kommun gäller följande:

 • Antagna elever i årskurs 1 som är berättigade till busskort får sina kort hemskickade vid terminsstart. Ingen ansökan krävs. 

Korten kommer att vara giltiga i hela Skåne och gäller dygnet runt måndag-fredag och på lov under läsåret, även under jullovet.

Busskorten kommer i nära anslutning till skolstart. Detta för att reservantagningen måste bli klar. Utskick av gymnasiekort görs för antagna elever i årskurs 1 som har mer än 6 kilometer färdväg till skolan. Elever i årskurs 2 och 3 behåller sina kort från tidigare läsår.

Om busskortet inte kommit

Om du som elev inte fått något busskort till skolstart och är berättigad till det, får du resa med Skånetrafikens bussar och tåg utan kort under terminens två första skolveckor. Två veckor gäller från varje skolas enskilda terminsstart.

Har du som elev fortfarande inte fått något busskort under vecka 33 gör du följande;

 • Går du på en kommunal skola, vänder du dig till skoladministratören på skolan.

 • Går du på en fristående skola eller utbildar dig utanför kommunen kontaktar du Medborgarcenter.

Förlust av kort

Kortet är en värdehandling och borttappat eller uppenbart skadat kort ersätts mot en kostnad på 300 kr. Betalning sker kontant eller via swish. Om du går i en kommunal skola kontaktar du din skola för ett nytt kort. Om du går i en fristående skola eller i en gymnasieskola utanför kommunen köper du ditt ersättningskort hos Medborgarcenter.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.